NL
NL
FR
EN

producten

Temperatuurbereik
Maximale oliemassa-/gebruikstemperatuur °C
Maximale filmtemperatuur °C
Stolpunt ASTM D445 °C
Veiligheidsgegevens
Vlampunt ASTM D92 °C
Ontbrandingstemperatuur ASTM D92 °C
Zelfontbranding ASTM E-659-78 °C
Thermische eigenschappen
Thermische uitzettingscoëfficiënt 0 %/°C
Warmtegeleidingsvermogen W/m·K
Warmtecapaciteit kJ/kg·K
Fysische eigenschappen
Viscositeit ASTM D445 cSt
Dichtheid ASTM D1298 d/ml
Dampdruk ASTM D2879 kPa
Destillatiebereik ASTM D2887
10% °C
90% °C
Gemiddeld moleculair gewicht
Soortelijk gewicht @ 16°C

Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.


Neem contact met ons op

Duratherm heeft een globaal netwerk van vertegenwoordigers die voor u klaarstaan. [email protected]

over u (nodig)

over uw toepassing (optioneel maar handig)

°C
litres

Vraag offerte aan (optioneel)

+ voeg een ander product toe

hoofd