NL
NL
FR
EN

producten

Duratherm LT

Duratherm LT is ontworpen voor verschillende toepassingen voor procesverwarming en -koeling en is ideaal voor batchverwerkingsinstallaties waarbij de thermische vloeistof tot -30°C verpompbaar moet zijn, waardoor heat tracing zoals die vaak nodig is in toepassingen in de open lucht overbodig wordt.

  • Maximale bedrijfstemperatuur 315°C met uitstekende koeleigenschappen
  • Verpompbaar bij temperaturen tot -30°C
  • Kan zowel voor verwarmings- als voor koelingscycli worden aangewend
  • Geschikt voor verwarming en koeling in openluchtinstallaties
  • Schoner en met een langere levensduur
  • Kan samen met andere gebruikte oliën worden afgevoerd
Temperatuurbereik
Maximale oliemassa-/gebruikstemperatuur 316°C
Maximale filmtemperatuur 333°C
Stolpunt ASTM D445 -57°C
Veiligheidsgegevens
Vlampunt ASTM D92 165°C
Ontbrandingstemperatuur ASTM D92 188°C
Zelfontbranding ASTM E-659-78 358°C
Thermische eigenschappen
Thermische uitzettingscoëfficiënt 0.1015 %/°C
Warmtegeleidingsvermogen W/m·K
38°C 0.145
204°C 0.131
260°C 0.126
288°C 0.125
316°C 0.123
Warmtecapaciteit kJ/kg·K
38°C 2.169
204°C 2.74
260°C 2.931
288°C 3.027
316°C 3.123
Fysische eigenschappen
Viscositeit ASTM D445 cSt
40°C 7.99
100°C 2.36
204°C 0.86
260°C 0.63
288°C 0.57
316°C 0.52
Dichtheid ASTM D1298 d/ml
38°C 0.806
204°C 0.693
260°C 0.654
288°C 0.635
316°C 0.616
Dampdruk ASTM D2879 kPa
38°C 0
204°C 6.026
260°C 26.131
288°C 47.712
316°C 80.807
Destillatiebereik ASTM D2887
10% 325°C
90% 399°C
Gemiddeld moleculair gewicht 395
Soortelijk gewicht @ 16°C 0.854

Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.


Neem contact met ons op

Duratherm heeft een globaal netwerk van vertegenwoordigers die voor u klaarstaan. [email protected]

over u (nodig)

over uw toepassing (optioneel maar handig)

°C
litres

Vraag offerte aan (optioneel)

+ voeg een ander product toe

hoofd